1920 - קרב תל חי בי"א באדר תר"פ 1 במרץ 1920

תגובות (0)
הוספת תגובה

הוספת תוכן

להוספת תמונות/מסמכים להוספת וידאו